พบร้านเนื้อย่างอีสานใช้ฟอร์มาลีนดองอาหาร

  • 225 Replies
  • 316 Views
เจ้าหน้าที่หน่วยเคลื่อนที่ อย. เปิดเผยว่า   Gclub   ผลการสำรวจในพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัดภาคอีสาน ประกอบด้วย จ.สกลนคร จ.นครพนม จ.มหาสารคาม และที่ จ.กาฬสินธุ์   Sexy Baccarat   ได้ตรวจพบการลักลอบใช้สารฟอร์มาลีนที่ใช้ฉีดศพ
ดองอาหารทั้ง 4 จังหวัด   SA Gaming   โดยเฉพาะร้านอาหาร เนื้อย่าง จิ้มจุ่ม มีการใช้น้ำยาฟอร์มาลีนในปริมาณสูง   Pussy888   โดยหมวดอาหารที่พบเป็นกลุ่มอาหารทะเล ปลาหมึก ปลาหมึกกรอบ ในเนื้อวัว ก็จะเป็น สามสิบกลีบ ซึ่งนักเปิบนิยมรับประทาน   Sbobet  แม่ค้าจะนำมาดองให้คงความสด แต่เมื่อรับประทานเข้าไปมาก ๆ ก็จะทำให้เกิดท้องร่วงอย่างรุนแรง   United Gaming   บางรายร่างกายไม่แข็งแรง ก็จะทำให้เสียชีวิตได้ และยังเป็นสารก่อมะเร็งอีกด้วย
นอกจากนี้ ปัญหาจากการบริโภคยังเกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง   Betway   และเยื่อบุทางเดินหายใจ คลื่นไส้ อาเจียน
ปวดท้องรุนแรง และหากรับพิษสะสมก็จะทำให้เกิดโรคมะเร็งได้ในอนาคต    Joker Gaming   สำหรับการตรวจพบนั้น เฉพาะที่ จ.กาฬสินธุ์ พบในร้านเนื้อย่าง จิ้มจุ่ม ทั้ง 18 อำเภอ
ทั้งนี้เชื่อว่า เกิดจากความมักง่ายของแม่ค้า    Ufabet    ซึ่งจำหน่ายไม่หมด ก็จะนำกลับมาขายใหม่ จึงเลือกใช้ฟอร์มาลีน ซึ่งเป็นน้ำยาดองศพ มาถนอมอาหารแทน ทั้งนี้ ได้รายงานไปยัง สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์   @hotslot88    เพื่อร่วมหามาตรการป้องกันต่อไปแล้ว


инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинйоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоtuchkasинфоинфо